Friday, November 6, 2009

TAUBATLAH SEBELUM TERLAMBATDari Abu Sa'id Al-Khudry, bahawa Rasulullah SAW bersabda:

"Dulu, diantara orang-orang sebelum kamu ada seorang lelaki yang sudah membunuh 99 orang lalu dia bertanya tentang penduduk bumi yang paling banyak ibadahnya. Lalu dia ditunjukkan tentang seorang rahib. Diapun pergi menemui rahib itu, kemudian dia menceritakan bahawa dia telah membunuh sebanyak 99 orang, maka apakah masih ada ampunan bagi dirinya?

Rahib itu menjawab, "Tidak ada."

Lalu orang itupun membunuh rahib tersebut, sehingga jumlah korban menjadi 100 orang. Kemudian dia bertanya-tanya tentang penduduk bumi yang paling banyak ilmunya. Lalu ditunjukkan kepada seorang lelaki yang berilmu. Orang itupun berkata bahawa dia telah membunuh sebanyak 100 orang, apakah masih ada ampunan bagi dirinya jika ia bertaubat?

Orang yang berilmu itu menjawab, "Ya. Tidak siapapun yang dapat menghalangi antara dirimu dengan taubatmu." Pergilah engkau ke negeri yang jauh letaknya dari sini, kerana disana ada orang-orang yang menyembah Allah, dan sembahlah Allah bersama mereka, dan janganlah kembali ke negerimu. Kerana negerimu ini adalah tempat yang rosak."

Orang itu pun pergi, sehingga ketika dia di dalam perjalanan, kematian menghampiri dirinya. Pada waktu itu, malaikat rahmat dan malaikat azab saling berselisih pendapat tentang orang tersebut. Malaikat rahmat berkata: "Orang ini telah bertaubat dan menghadap kepada Allah dengan sepenuh hatinya."

Sedangkan malaikat azb berkata: "Sesungguhnya sekalipun dia belum pernah mengerjakan kebaikan."

Sedang mereka itu berselisih pendapat, tiba-tiba datang pula malaikat yang berwujud seorang manusia mendatangi mereka dan hendak memutuskan perkara mereka tentang orang tersebut. Maka dia berkata: "Ukurlah jarak antara dua negeri itu. Mana jarak yang lebih dekat, maka ia akan menjadi bahagiannya." Maka mereka mengukurnya dan mendapatkan bahawa jarak yang paling dekat adalah ke negeri yang hendak ditujunya. Maka malaikat rahmat yang memegang orang tersebut."

(Bukhari dan Muslim)


Dalam satu riwayat yang lain pula disebutkan:

"Lalu Allah menurunkan wahyu kepada negeri yang satu ini agar jaraknya lebih jauh, dan memberikan wahyu kepada negeri yang satunya lagi supaya jaraknya lebih dekat. Maka jarak ke negeri yang baik adalah lebih dekat dari negeri yang ditinggalkannya kira-kira satu jengkal. Maka ia dijadikan sebagai penduduk negeri yang baik itu."

(Muslim)

No comments: