Friday, November 6, 2009

MENGENALI ISTIHADAHPengertian Istihadah

  • darah yang keluar dari bahagian bawah rahim yang bukan pada waktu haid dan nifas. Dengan itu tiap darah yang keluar melebihi kadar maksimum masa haid dan nifas atau kurang dari kadar maksimum masa kedua-duanya atau datangnya sebelum seseorang perempuan mencapai umur haid, maka itu adalah darah istihadah.
  • darah istihadah adalah darah yang keluar (dari rahim seseorang perempuan) kerana penyakit, ia bukanlah darah haid kerana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Sesungguhnya yang demikian itu (istihadhah) adalah peluh bukannya haid."
Jenis-jenis darah Istihadah
  • terdapat 6 jenis darah istihadah iaitu:
  1. Darah yang keluar kurang dari ukuran masa haid yang terpendek.
  2. Yang keluar melebihi ukuran masa haid yang terpendek.
  3. Yang kurang dari ukuran masa nifas yang terpendek.
  4. Yang melebihi ukuran masa nifas yang terpanjang.
  5. Yang melebihi kebiasaan haid dan nifas yang lepas-lepas iaitu melebihi kebiasaan keduanya yang terpanjang, jika tidak terjadi demikian maka disebut haid atau nifas
  6. Menurut Ahmad dan para ulama Hanafi, termasuk juga darah yang keluar dari wanita hamil kerana tersumbatnya mulut rahim.
Hukum darah Istihadah
  • Istihadah adalah peristiwa yang tidak menentu kesudahannya. Oleh kerana itu, Istihadah bukan merupakan penghalang bagi solat, puasa dan ibadat-ibadat lain yang boleh dilaksanakan ketika haid dan nifas.
"Dari Aishah r.a. dia berkata: "Fatimah binti Abi Hubaisy pernah datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya: "Sesungguhnya saya ini menderita istihadah hingga saya tak kunjung bersih, haruskah aku meninggalkan solat?"

Maka sabda Rasulullah SAW kepadanya:

"Jangan! Tinggalkanlah solat(hanya) pada hari-hari (yang biasanya) kau haid sahaja. Kemudian mandilah dan berwuduk tiap kali hendak solat. Kemudian tetaplah solat, sekalipun darah menitis pada tikar."
(HR At-Tirmidzi, Abu Daud dan An-Nasai)

Menurut Asy-Syaukani, hadis diatas hanya menunjukkan wuduk untuk setiap kali solat, sedangkan mandi hanyalah wajib dilakukan satu kali saja ketika habisnya masa haid, sekalipun darah masih mengalir.

No comments: