Thursday, October 8, 2009

MENGENALI DARAH HAIDAPAKAH PENGERTIAN HAID?

  • Haid ialah darah yang keluar dari faraj perempuan dalam keadaan sihat, bukan kerana melahirkan anak ataupun pecahnya selaput dara.

BAGAIMANA MENGENALI DARAH HAID?

  • Darah haid umumnya berwarna hitam ataupun merah.

Para ulama bersepakat berdasarkan hadis:

Dari Urwah, dari Fatimah binti Jahsy, bahawa ia mengeluarkan darah. Maka bersabdalah Nabi kepadanya: “Kalau itu darah haid, maka warnanya kelihatan hitam. Apabila demikian halnya, maka berhentilah kamu solat. Tetapi kalau tidak demikian, maka berwudhuklah lalu solat kerana itu hanyalah gangguan otot.” (HR Abu Daud)


BERAPA LAMAKAH MASA HAID BERLANGSUNG?

  • Darah haid keluar paling sedikit ialah selama sehari semalam, dan sebanyak-banyaknya pula ialah 15 hari. Kebiasaannya adalah antara 6-7 hari sahaja.


Dari Ar-Robi’ bin Shabih, bahawa dia pernah mendengar Anas (sahabat Nabi SAW) mengatakan:


“Haid tidak lebih dari sepuluh hari.” (HR Ad-Daruquthni)Dalam pada itu Syaikh Mahmud Khittab As-Subki mengatakan:


“Tidak diragukan lagi bahawa masa haid yang tiga atau sepuluh hari itu tidak dipersyaratkan keluarnya darah terus-menerus selama itu tanpa ada hentinya. Tetapi yang penting darah itu keluar pada awal dan akhir masa haid. Bahkan kalau seorang wanita itu melihat dirinya mengeluarkan darah pada saat terbit fajar di hari Sabtu umpamanya, dan darah itu terus-menerus keluar dan baru berhenti ketika terbenam matahari pada hari Isnin, itu bukanlah darah haid.”Kemudian dari ‘Uthman bin Abi Al-Ash ra bahawa dia mengatakan:


“Bila bagi wanita mengeluarkan haid lebih dari sepuluh hari, maka kedudukannya seperti wanita yang istihadhah. Dia wajib mandi lalu solat.” (HR Ad-Daruquthni)

No comments: