Sunday, April 15, 2007

Wanita Lebih Ramai Berbanding Lelaki


Daripada Anas r.a. berkata:

Akan aku ceritakan kepada kamu sebuah hadis yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda:

“Di antara tanda qiamat ialah sedikit ilmu, banyak kejahilan, berlaku banyak penzinaan, ramai kaum perempuan dan sedikit kaum lelaki sehingga nantinya seorang lelaki akan mengurus lima puluh orang perempuan”.

(Bukhari dan Muslim)

No comments: