Sunday, April 15, 2007

Golongan Anti HadisDaripada Miqdam bin Ma’dikariba r.a. berkata:

Rasulullah S.A.W. bersabda:

“Hampir tiba suatu masa dimana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku maka ia berkata: “Pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah (Al-Quran) sahaja. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan. Dan apa yang ia haramkan kami haramkan”.
(Kemudian Nabi Muhammad S.A.W. melanjutkan sabdanya): “Padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah S.A.W. samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah S.W.T ”.

(Abu Daud dan Ibnu Majah)

Keterangan Hadis.

Hadis diatas bermaksud seorang lelaki telah mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Dia hanya percaya kepada Al-Quran sahaja. Baginya hadis tidak perlu dijadikan sumber hukum dan tempat rujukan.
Realiti yang perlu kita fahami ialah seseorang itu tidak akan dapat memahami Al-Quran jika kita tidak merujuk kepada hadis Rasulullah S.A.W. Al-Quran sebenarnya banyak menerangkan kepada kita hal-hal yang besar dan garis panduan yang umum.
Oleh itu kita perlu merujuk kepada hadis Rasulullah S.A.W. Hadis berfungsi untuk memperincikan isi dan kandungan serta kehendak ayat-ayat Al-Quran. Hadis juga dapat menghuraikan dan menerangkan sepenuhnya perkara yang kita kurang jelas.
Oleh kerana itu, syariat tidak akan sempurna jika kita hanya merujuk kepada Al-Quran semata-mata, tetapi ia mesti disertai dengan hadis Rasulullah S.A.W.No comments: