Tuesday, April 24, 2007

HAK WANITA DALAM MEMILIH JODOHCempaka nak kongsikan sedikit pandangan untuk kita sama-sama mengetahui... :

Agama Islam telah memberikan hak kepada kaum wanita untuk menentukan
siapa yang akan menjadi teman hidupnya. Baik dia gadis ataupun janda. Mereka mempunyai kuasa penuh untuk menerima atau menolak pinangan orang yang meminangnya.

Dalam hal ini cempaka ada terjumpa beberapa potong hadis yang menyatakan hak-hak kaum wanita dalam menentukan jodohnya.

Rasulullah S.A.W. bersabda:

"Perempuan-perempuan janda tidak boleh dikahwinkan sebelum terlebih dahulu dimintakan kepadanya persetujuannya, dan anak gadis tidak boleh dikahwinkan sehingga terlebih dahulu dimintakan izinnya".
Kata mereka: Bagaimana tanda izinnya? Nabi menjawab: " Apabila ditanya dia diam sahaja".

(Bukhari dan Muslim)


Dalam satu hadis lain pula diterangkan:

"Sesungguhnya seorang anak gadis datang kepada Rasulullah S.A.W. menceritakan bahawa bapanya akan mengahwinkannya, padahal dia tidak suka, maka Nabi menyuruh pilih kepadanya antara menerima atau menolak".

(Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad)


Hadis-hadis yang disebutkan diatas itu menerangkan bahawa seorang wanita bergelar janda atau anak gadis tidak boleh dikahwinkan oleh walinya tanpa meminta izinnya terlebih dahulu. Mereka tidak berhak sama sekali untuk melakukan kahwin paksa.

Dengan demikian, maka benarlah bahawa Islam memberikan hak sepenuhnya pada kaum wanitadalam menentukan teman hidupnya. Antara tujuannya adalah supaya mereka dapat membina rumahtangga yang aman dan damai di bawah lindungan Allah S.W.T.

Wallahualam.

No comments: