Thursday, January 18, 2007

Ganjaran menolong saudaramu..RASULULLAH S.A.W bersabda:

“Orang Islam itu adalah bersaudara bagi orang Islam yang lainnya. Oleh kerana itu janganlah seorang Islam menganiaya saudaranya dan jangan membiarkan saudaranya terseksa.Barangsiapa yang berusaha memenuhi hajat saudaranya,maka Allah akan memenuhi hajatnya. Barangsiapa yang melepaskan kesusahan saudaranya sesama Islam, pasti Allah akan melepaskannya dari beberapa kesusahan di hari kiamat dan barangsiapa yang menutup aib saudaranya, pasti Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat.”
(Bukhari & Muslim)

No comments: