Monday, August 23, 2010

Kelebihan Bersedekah

Dari Aisyah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

"Bila wanita menafkahkan makanan di rumahnya, tanpa menghambur-hamburkannya, maka dengan nafkahnya itu ia mendapat pahala, dan suaminya pun mendapat pahala berkat usahanya. Dan begitu pula bagi si penjaga gudang. Seorang dari mereka tidak mengurangi pahala yang lain sedikit pun.

(HR Al-Bukhari )

No comments: