Tuesday, October 2, 2007

KELEBIHAN BERPUASA


Dari Aisyah r.a. dan Ummu Salamah r.a. keduanya menceritakan bahawa Nabi Muhammad S.A.W. pernah mendapati fajar, sedangkan baginda dalam keadaan junub. Kemudian beliau mandi dan terus puasa.

(Bukhari)

No comments: