Friday, July 20, 2007

KELEBIHAN BERPEGANG TEGUH DENGAN AL-QURAN


Daripada Jabir Bin Abdullah r.a. bahawa Nabi Muhammad S.A.W. menghimpun antara dua lelaki yang terbunuh di peperangan Uhud kemudian beliau bersabda :


"Yang mana satukah antara keduanya yang paling kuat berpegang teguh dengan Al Quran maka apabila aku tunjukkan kepada salah seorang daripada keduanya maka dialah orang yang pertama masuk ke liang lahad."

( Bukhari, at-Tirmizi, Nasa'i & Ibnu Majah )

No comments: