Tuesday, May 8, 2007

SIFAT MALU ADALAH SEBAHAGIAN DARI IMANNabi Muhammad S.A.W. bersabda:

"Malu itu sebahagian dari iman,dan iman itu di syurga, sedangkan ucapan kasar sebahagian dari sifat kasar, dan sifat kasar itu di neraka."

(at -Tirmidzi)

No comments: