Wednesday, March 21, 2007

Memohon Hanya Kepada Allah S.W.T.


Dari Ibnu Abbas (r.a) beliau berkata: Suatu hari saya berada dibelakang Rasulullah S.A.W. dan beliau bersabda:

“Wahai budak kecil. Aku akan mengajarkan engkau beberapa ayat: Jagalah Allah maka Dia akan menjagamu, Jagalah Allah maka engkau akan mendapatkan-Nya sebagai penerangmu. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau menghendaki pertolongan, mintalah kepada-Nya. Ketahuilah seandainya umat ini berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu tentang sesuatu, maka tidaklah dapat mereka memberimu manfaat melainkan sesuatu yang telah dipastikan oleh Allah kepadamu. Jika mereka berkumpul untuk membahayakan engkau tentang sesuatu, maka tidaklah dapat mereka membahayakanmu melainkan sesuatu yang telah dipastikan oleh Allah bagimu kerana pena telah terangkat dan kertas yang ditulis pun telah kering.

(at-Tirmizi)

No comments: