Tuesday, March 13, 2007

KELEBIHAN KALIMAH لا الاه اللا اللهDari Abu Hurairah (r.a) beliau berkata: Saya bertanya:
Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat nanti?

Rasulullah S.A.W. menjawab:

“Wahai Abu Hurairah, sungguh saya menduga tidak ada seorang pun yang mendahului engkau untuk menanyakan perkara ini, kerana aku melihat minatmu terhadap hadis. Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan kalimah لا الاه اللا الله dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya.
(Bukhari)


Dari Ubadah bin Shamit (r.a), Nabi Muhammad S.A.W. bersabda:

“Sesiapa naik saksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah, tiada sekutu bagi-Nya dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya dan Isa (a.s) adalah hamba, utusan dan kalimat-Nya serta roh yang diletakkan Allah ke dalam diri Maryam. Dan sesungguhnya syurga itu haq (benar adanya), neraka haq, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga ekoran amal yang telah diperbuatnya.
(Bukhari, Muslim, at-Tirmizi)


Rasulullah S.A.W. bersabda:

“Sesiapa naik saksi bahawa tidak ada tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan-Nya, maka Allah mengharamkan neraka baginya.
(Muslim)

No comments: