Sunday, March 4, 2007

KELEBIHAN BERSIFAT JUJURKELEBIHAN BERSIFAT JUJUR

Mengapa Kita Perlu Bersifat Jujur???Apa Kelebihannya?
Antaranya adalah:

Kerehatan perasaan dan ketenangan jiwa

Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Kejujuran adalah ketenangan”. (at-Tirmizi)

Keberkatan dalam pendapatan dan pertambahan kebaikan

Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Kedua penjual dan pembeli mempunyai khiyar selagi mereka berdua tidak berpisah. Sekiranya kedua mereka jujur dan menjelas (sifat dan keaiban barangan atau bayaran), mereka berdua diberkati dalam jualbeli mereka. Dan sekiranya mereka berdua menyembunyikan dan berdusta (tentang barangan atau bayaran),keberkatan jualbeli mereka berdua dihilangkan”.
(Muttafaq ‘alaih)

Selamat daripada perkara yang dibenci

Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Kamu hendaklah berlaku jujur sekalipun kamu lihat di dalamnya kebinasaan.
Kerana sesungguhnya terdapat di dalamnya keselamatan”.

(Muslim)

Berjaya memperolehi kedudukan syuhada’

Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Sesiapa yang meminta kepada Allah untuk memperolehi syahid dengan jujur, Allah menyampaikan kepada kedudukan syuhada’ sekalipun dia mati di atas
tilamnya”.

(Muslim)

Menemani golongan pemuka di syurga

Allah Taala berfirman:

“Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya, maka mereka akan (ditempatkan di syurga) bersama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat olehAllah kepada mereka iaitu Nabi-nabi dan orang-orang Siddiqiin dan orang-orang yang syahid serta orang-orang yang soleh. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan (kepada orang-orang yang taat).”
(an-Nisa’:69)

Mencapai kedudukan golongan Siddiqin

Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Seorang lelaki terus jujur dan mencari kejujuran sehinggalah dia dicatatkan di sisi Allah sebagai siddiq (seorang yang sangat jujur).
(Muttafaq ‘alaih)

Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Bukan seorang pendusta,seseorang yang mendamaikan antara manusia, lalu dia menyuburkan kebaikan atau berkata baik”.
(Bukhari & Muslim)

Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Wahai manusia, apa yang mendorong kamu untuk berterusan berdusta seperti kelkatu berterusan memasuk api. Semua dusta bagi anak Adam haram kecuali dalam tiga sikap: seorang lelaki berdusta terhadap isterinya untuk memuaskan hatinya, seorang lelaki berdusta dalam perang kerana perang adalah tipudaya dan seorang lelaki berdusta kepada dua orang Islam untuk mendamaikan mereka”.
(at-Tirmizi)

No comments: